УСЛУГИ
глодање
стругање
дупчење
сечење
брусење
+
МАШИНСКИ ПАРК
Предноста на Свемек во однос на останатите се состои од современа машинска технологија со која располага.
+
ПРОИЗВОДИ
Нашата палета се состои од 2 вида на производи, поточно за пневматички и хидраулични склопови. Нивниот број е преку 500 различни видови од кои 70% се произведуваат од Алуминиум, а останатите од ростфрај, месинг и специјални челици.
+