ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Соларна Енергија


Свемек во Мај 2013 година официјално стана лиценциран производител на електрична енергија од обновливи извори, наменета за продажба.

 • Изградена е Фотоволтна Централа со инсталирана моќност од 300kwh
 • Инсталирани се 1197 соларни панели и инвертори со моќност од 300kwh
 • Некои придобивки од соларната енергија :
  • Заштеда на трошоци за електрична енергија
  • Нема негативно влијание врз животната средина
  • Обновлив извор на енергија
  • Производство на соларна енергија бара минимално одржување
 • Поседувањето лиценца за производител на електрична енергија од обновливи извори отвори перспектива во развојната програма на Свемек за понатамошни вложувања во енергетскиот сектор, а исто така и во развојот на програмата за производство на одредени компоненти за опрема за производство на електрична енергија