НОВОСТИ
15.09.2016
Учество на прва меѓународна конференција од металопреработувачката индустрија

Учество на “Macedonian Manufacturing Expo” конференција за вмрежување на компаниите од лесна металопреработувачка индустрија со странски купувачи. Конференцијата ќе се одржи во Александар Палас во Скопје со цел да се привлечат странски фирми за соработка со Македонски добавувачи.