НОВОСТИ
31.05.2017
Учество на “3rd BME/AHK/IHK Purchasing Initiative Western Balkans”

Учество на “3rd BME/AHK/IHK Purchasing Initiative Western Balkans” во Хотел Crown Plaza во Белград на 31.05.2017 каде учеството е селектирано и лимитирано од страна на ”БМЕ е.В. Асоцијацијата на снабдувачи, набавка и логистика” од Германија.

На средбите се присутни околу 100 добавувачи од Македонија, Србија, Албанија, Косово и Црна Гора за вмрежување и Б2Б средби со купувачи од Германија.

 

http://www.bme.de/en/all-events/2nd-purchasing-initiative-western-balkans/