НОВОСТИ
21.11.2017
Успешна транзиција и ресертификација во новите ИАТФ 16949:2016 и ИСО 9001:2015 стандарди

Свемек успешно изврши ресертификација во новите ИСО стандарди со кои потврдува дека работи според најновите стандарди во индустријата.