НОВОСТИ
18.09.2018
Учество на втората по ред “Macedonia Manufacturing Expo” во Скопје, Александар Палас

Свемек учествуваше на вториот бизнис настан “Macedonia Manufacturing Expo” каде што присуствуваа повеќе од 30 странски компании, над 60 локални компании и каде беа остварени повеќе од 400 Б2Б средби од лесно преработувачката индустрија.

Свемек оствари 13 средби со национални и интернационални компании и со кои се продолжи соработката и по настанот.

http://www.mamei.mk/index.php?page=news&newsid=19