НОВОСТИ
25.02.2019
Учество на средба за вмрежување помеѓу мултинационалните и домашните компании во Македонија

Свемек учествуваше на настанот за воспоставување на директни деловни поврзувања и разрешување на клучните бариери коишто се јавуваат во взаемната бизнис соработка помеѓу мултинационалните и домашните компании во Македонија, кои се одржуваше во Скопје во организација на Центарот за управување со промени – ЦУП и Finance Think - Институт за економски истражувања и политики, со финансиска поддршка од Delegation of the European Union, Skopje.

http://www.cup.org.mk/news_full.php?id=183