НОВОСТИ
22.09.2020
08 - 22.09.2020 - Свемек учествуваше во Виртуелната платформа за шестата иницијатива за набавка на Западен Балкан Б2Б

Свемек учествуваше во Виртуелната платформа за шестата иницијатива за набавка на Западен Балкан Б2Б, поддржана од германските стопански комори (АХК) и Здружението за управување со снабдувачки синџири, набавки и логистика (БМЕ).

Виртуелните средби овозможуваат пристап до пазарите за набавки во време на пандемија.