НОВОСТИ
15.02.2021
Успешна ресертификација на двата ИСО стандарди 9001:2015 и 14001:2015 од страна на LL-C Certification од Република Чешка.

Успешна ресертификација на двата ИСО стандарди 9001:2015 и 14001:2015 од страна на LL-C Certification од Република Чешка.