НОВОСТИ
17.03.2022
Свемек успешно ја помина дводневната ревизија спроведена од Achilles

“Во октомври 2021 година, Свемек успешно ја помина дводневната ревизија спроведена од Achilles за да стане целосно регистриран снабдувач на мрежата Achilles.

Achilles обезбедува детално испитување на усогласеноста и подобрувањето во сите области на бизнисот, дизајнирано да обезбеди гаранција за големите организации кога набавуваат производи и услуги. Исто така, им помага на организациите да ги идентификуваат, проценат, квалификуваат и надгледуваат добавувачите низ синџирот на снабдување со цел да ги намалат оперативните трошоци.”