НОВОСТИ
10.06.2014
Зачленување во MAMEИ (Македонска Асоцијација на Метална и Електро индустрија)

Свемек станува членка на Асоцијацијата на метална и електро индистрија (МАМЕИ) со цел да се  вмрежиме со потенцијални купувачи и добавувачи од Македонија.