НОВОСТИ
07.03.2016
Зачленување во Стопанска Комора на МК и Асоцијацијата на автомобилската индустрија

Свемек станува членка на Стопанската Комора на Македонија како и во Асоцијацијата на автомобилската индустрија при Советот на странски инвеститори.