НОВОСТИ
01.10.2019
Macedonia Manufacturing Expo 2019

Свемек зема учество на третото по ред издание на меѓународната конференција и бизнис настан за деловно поврзување (В2В) во Северна Македонија за компании од лесно преработувачката индустрија - Macedonia Manufacturing Expo 2019.

Дводневната конференција вклучуваше 9 едукативни панели и работилници, саемско претставување на компании и Б2Б средби.

На настанот земаа учество повеќе од 130 компании.

Повеќе
08.04.2019
01 - 05.04.2019 Учество на Hannover Messe како изложувачи во Хала 4, штанд Х42

Свемек зема учество на Саемот за “Интегрирана Индустрија” во Хановер Германија, каде повеќе од 6,500 изложувачи и 215,000 посетители се собраа на едно место за надминување на технолошките и секторските граници, пронаоѓање на нови пазари за бизнис, пренос на знаење и идентификација и искористување на најновите трендови на пазарот.

https://www.hannovermesse.de/home

Повеќе
25.02.2019
Учество на средба за вмрежување помеѓу мултинационалните и домашните компании во Македонија

Учество на средба за вмрежување помеѓу мултинационалните и домашните компании во Македонија

Повеќе
18.09.2018
Учество на втората по ред “Macedonia Manufacturing Expo” во Скопје, Александар Палас
Повеќе
12.04.2018
Успешна транзиција и сертификација во новиот ИСО 14001:2015 стандард

Успешна транзиција во новиот ИСО 14001:2015 стандард за заштита на животната средина

Повеќе
21.11.2017
Успешна транзиција и ресертификација во новите ИАТФ 16949:2016 и ИСО 9001:2015 стандарди

Свемек успешно изврши ресертификација во новите ИСО стандарди со кои потврдува дека работи според најновите стандарди во индустријата.

Повеќе
27.09.2017
Учество на втората “Средба на инвеститори од дијаспората”

Свемек учествуваше на втората средба на инвеститори од дијаспората, каде инвеститорите на тркалезна маса ги презентираа нивните предлози и проблеми со кои се соочуват пред претставници на државни институции.

Повеќе
31.05.2017
Учество на “3rd BME/AHK/IHK Purchasing Initiative Western Balkans”
Повеќе
15.09.2016
Учество на прва меѓународна конференција од металопреработувачката индустрија

Учество на “Macedonian Manufacturing Expo” конференција за вмрежување на компаниите од лесна металопреработувачка индустрија со странски купувачи. Конференцијата ќе се одржи во Александар Палас во Скопје со цел да се привлечат странски фирми за соработка со Македонски добавувачи.

Повеќе
10.09.2016
Учество на Интернационалниот саем во Солун

Учество на “Thessaloniki International Fair (TIF)“ во Грција како излагачи во павиљон 16 / Штанд 15.  Како излагачи се стремиме кон привлекување на странски фирми за можна идна соработка. Учество на Саеми е доста важно за воспоставување на личен контакт со потенцијални купувачи.

Повеќе
07.03.2016
Зачленување во Стопанска Комора на МК и Асоцијацијата на автомобилската индустрија

Свемек станува членка на Стопанската Комора на Македонија како и во Асоцијацијата на автомобилската индустрија при Советот на странски инвеститори.

Повеќе
02.09.2016
Вработување на 3 контролори на машински производи

Опис на работата и работните задачи
- Завршна и меѓуфазна контрола на машински делови према цртеж. 
- Пишување на дневни извештаи во завршна контрола. 

Повеќе
10.06.2014
Зачленување во MAMEИ (Македонска Асоцијација на Метална и Електро индустрија)

Свемек станува членка на Асоцијацијата на метална и електро индистрија (МАМЕИ) со цел да се вмрежиме со потенцијални купувачи и добавувачи од Македонија.

Повеќе