НОВОСТИ
12.03.2021
11 – 12.03.2021 - Свемек учествуваше на „Меѓународниот машински форум 2021 - Фабрика на иднината“

Свемек учествуваше на „Меѓународниот машински форум 2021 - Фабрика на иднината“, виртуелна конференција организирана од WKO Aussenwirtschaft Австрија и нивниот партнер Европска мрежа на претпријатија.

Настанот понуди пристап до врвни презентации, говорници преку Б2Б мрежна платформа и 1: 1 состаноци преку видео конференции со потенцијални партнери за проекти, клиенти, купувачи, државни министерства и др.